• Hem
 • Välkommen till ...
sida

Välkommen till Vänsterpartiet i Sävsjö

 • 2013 V-logga_CMYK_Rod

 

Vi vill arbeta för att Sävsjö ska bli en kommun där:

 

Där alla är och känner sig välkomna, ett mångkulturellt samhälle.

Inte till salu!  Kommunal demokrati:

 • Där det är folkvalda politiker och inte tjänstemän som ska fatta besluten. Ex För lågt satta priser på attraktiva tomter både vid sjöar och i tätorterna.

Inte till salu!  Kommunal verksamhet:

 • Kommunal verksamhet där vi utgår från människors behov, utan privata vinstintressen. Inga riskapitalbolag ska göra vinst på välfärden i Sävsjö.

Inte till salu! Jämställdheten:

 • En jämställdhetsplan som är synlig i all verksamhet.
 • Heltids tjänster som norm både för kvinnor och män
 • Kommunen är en bra arbetsgivare med jämställda villkor, fasta jobb, rätt till heltid och inga delade turer.
 • Arbetskläder till personalen i förskolan/fritidshemmen.

Inte till salu! Barnomsorg åt alla:

 • Rätt till barnomsorg på kvällar, helger och nätter.
 • Bättre framförhållning med barngrupperna.
 • Minska storleken på barngrupperna för att verksamhet med ännu bättre kvalitet ska kunna bedrivas.

Inte till salu! Skolan:

 • Alla ska känna sig betydelsefulla oavsett ursprung, kön eller mognad.
 • Ökad lärartäthet i skolan/fritidshemen för att ge eleverna mer stöd och lärarna en bättre arbetsmiljö.
 • Alla som har behov av det ska få gratis läxhjälp på skoltid.

Inte till salu!  Värdig äldreomsorg:

 • Rätten till ett tryggt boende och vid behov gratis trygghetslarm.
 • Ingen ska göra vinster på våra omsorger för äldre.

Inte till salu!  Miljön:

 • Säkra strandskyddet, allas rätt till rekreation i naturen.
 • Miljökonsekvensanalys i alla nämnder.
 • Giftfria förskolor, skolor, fritidshem, få bort giftig plast.
 • Vensterpartiet stödjer ”gröna näringar , t.ex. ekologiskt jordbruk, investeringar i sol och vindkraft.
 • Vänsterpartiet vill öka andelen närodlat och ekologisk mat i kommunens verksamhet.
 • En bostadspolicy som aktivt motverkar social och ekonomisk segregering. I nya villa område ska det också byggas hyreslägenheter och /eller hyresvillor. Vid byggnad av nytt bostadsområde även planera in nya förskoleplatser

Ungdomens Hus:

 • Ett alternativ tillföreningarnas ungdomsverksamhet. Här ska man kunna skapa, dansa, spela teater, olika musikgrupper träna mm.
 • Hitta möjligheter att bygga en skateboardepark inom- eller utomhus.

 

Text

 

Kopiera länk